kaart rood en groene departementen

De kaart van de departementen die groen of rood zijn, uitleg.
Allereerst, hier de officiële link naar de kaart.

Deze kaart zal elke dag kunnen veranderen voordat ze op 7 mei wordt “bevroren”.
Daarna wordt elk departement na 11 mei ingedeeld in de categorie “rood” of “groen”.
Welke criteria worden hierbij gehanteerd?
– Het eerste criterium dat in aanmerking moet worden genomen is “het aantal nieuwe gevallen in de bevolking over een periode van zeven dagen”.
Ze geeft een indicatie voor de circulatiesnelheid van het virus.
– De tweede factor is de druk op de ziekenhuiscapaciteit, die op regionaal niveau wordt beoordeeld. Het gaat dan om de toestroom van nieuwe patiënten en de druk op de IC. Bovendien moet het zorgsysteem voldoende hersteld zijn van de eerste golf.
– De laatste parameter die wordt beoordeeld is de mate waarin ieder departement in staat is patiënten met symptomen te kunnen testen en mensen op te sporen die in contact zijn geweest met bevestigde gevallen van Covid19 – gemiddeld 20 tot 25 . Dit wordt gezien als de belangrijkste voorwaarde om een hervatting van de epidemie te voorkomen.
Groen of rood, wat verandert er in de praktijk? Feitelijk is het onderscheid tussen ‘rode’ en ‘groene’ departementen uiterst gering. De meeste verplichtingen gelden zowel voor de groene als de rode departementen, stelde Edouard Philippe. Hij heeft bijvoorbeeld de terugkeer van de leerlingen naar de middelbare school, vanaf 18 mei, en de heropening van parken en tuinen voorbehouden aan “departementen waar de circulatie van het virus laag is”. De kleur “rood” of “groen” zal ook dienen als leidraad voor de lokale autoriteiten (prefecturen, rectoraten, burgemeesters, enz.) om hun beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over de heropening van basisscholen.


Dan dit, de LOT staat nog op rood maar er gaat een erreur waarschuwing uit, het schijnt dus nog niet te kloppen, we wachten het af!
hier de Nederlandse vertaling;

Gegevens zijn overschat. Uitleg van de ARS.

De Occitanie Regional Health Agency communiceert: ”  Zoals we vanavond tijdens de nationale persconferentie hebben vernomen, classificeert een eerste reeks kaarten de afdeling Lot onder de afdelingen in het rood voor een indicatie van actieve circulatie van het virus . Zoals de minister van Solidariteit en Gezondheid zich herinnerde, heeft deze kaart een volledig tijdelijk karakter. Het is bedoeld om een ​​eerste overzicht te geven van de voorbereiding van de voorwaarden voor ontregeling. Deze classificatie heeft echter tot sterke en legitieme misverstanden geleid, in een afdeling die in dit stadium nog niet tot de meest getroffen door de epidemie in Occitanië behoort. Tot op heden is het aantal ziekenhuisopnames voor covid gedaald in deze afdeling (van 27 mensen op 22/04 tot 15/30/04) en het aantal mensen dat op de intensive care is opgenomen van 9 op 22/04 naar alleenstaande op 30 april. Deze kaart is op nationaal niveau samengesteld uit gegevens die rechtstreeks zijn verzameld door Santé Publique France. De evaluatie van de actieve circulatie van het virus is gebaseerd op de berekening van één enkele indicator die het aantal spoedbezoeken voor het vermoedelijke coronavirus en het totale aantal spoedbezoeken vergelijkt. Deze gekwantificeerde indicatoren worden geleverd door elk van de ziekenhuizen in heel Frankrijk. Voor de Lot wijst ARS Occitanie erop dat het aantal geregistreerde noodbezoeken een laag volume vertegenwoordigt (gemiddeld ongeveer honderd noodbezoeken per dag). Een snelle analyse van deze gegevens concludeerde vanavond dat een aantal recent door de noodhulpdiensten van Lot genomen monsters de afgelopen weken ertoe had geleid dat het percentage bezoeken aan de eerstehulpafdeling voor vermoedelijk coronavirus in vergelijking met de werkelijkheid werd overschat. De indicator die op nationaal niveau werd gebruikt, was waarschijnlijk scheef voor de afdeling Lot. De foutief toegekende gegevens zullen in de betrokken ziekenhuizen worden gecorrigeerd, zodat de voor het perceel berekende indicator dezelfde is als in de andere afdelingen. De ARS Occitanie nam contact op met Public Health France zodat de op nationaal niveau bewaarde indicatoren evolueren door rekening te houden met verschillende parameters om de epidemiologische situatie van de afdelingen te kwalificeren. ” De ARS Occitanie nam contact op met Public Health France zodat de op nationaal niveau bewaarde indicatoren evolueren door rekening te houden met verschillende parameters om de epidemiologische situatie van de afdelingen te kwalificeren. ” De ARS Occitanie nam contact op met Public Health France zodat de op nationaal niveau bewaarde indicatoren evolueren door rekening te houden met verschillende parameters om de epidemiologische situatie van de afdelingen te kwalificeren. “


https://youtu.be/R0vyCYFUido

Hier de toespraak van Olivier Veran (minister van Gezondheidszorg) over de onderverdeling vandaag in verschillende zones. Het is gecompliceerd omdat er allerlei verschillende elementen zijn die deze kleuren bepalen.
In het overzicht van vandaag kun je de criteria lezen.
Zoals je zult zien wordt er met verschillende kaarten gewerkt.
Iedere dag kan het kleuren pallet verschuiven.
De betekenis ervan is erg beperkt.
Het betekent niet dat in de groene zones ‘alles veilig’ is en in de rode zones het ‘gevaarlijk’ zou zijn.
Er zullen ook nauwelijks verschillen zijn in de uitwerking van het ‘deconfinement’ op 11 mei.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.