Edouard Philippe, lang verwachte toespraak over de ‘deconfiniering’ vanaf 11 mei

Vanmiddag heeft Edouard Philippe zijn lang verwachte toespraak gehouden over de ‘deconfiniering’ vanaf 11 mei. Dit is een samenvatting van wat hij zei.

1. Edouard Philippe begint met een ernstige waarschuwing.

We zullen op 11 mei alleen maar, als de omstandigheden dat toelaten de maatregelen versoepelen.

Hij geeft aan dat er zorgelijke berichten zijn van de directeur-generaal Gezondheid. “Misschien omdat het gedrag verslapt en de afname van ziekenhuisopnames te langzaam verloopt, en wellicht ook omdat de statistieken niet juist blijken te zijn”.
Deze onzekerheden moet iedereen aanmoedigen om tussen nu en 11 mei zo gedisciplineerd mogelijk te leven en te strijden tegen de risico’s van de epidemie.

2. Mocht de deconfiniering van start gaan op 11 mei dan begint een fase die tot 2 juni zal duren.
Aan de hand daarvan kan worden nagegaan of de getroffen maatregelen toereikend zijn om de epidemie te bestrijden. In het licht van die ontwikkelingen kan worden beoordeeld welke maatregelen er moeten worden genomen voor de volgende fase, die op 2 juni van start gaat en die tot de zomer zal duren.

3 .Het herstel van de economische activiteit

Deconfiniering moet het economische leven weer op gang brengen. Om dit te doen, moet het leven op het werk worden gereorganiseerd. Telewerken moet tenminste de komende drie weken waar mogelijk worden onderhouden.

Bedrijven moeten waar mogelijk gespreide werktijden invoeren. Dat zal de spreiding van de werknemersstromen in het (openbaar) vervoer bevorderen en de aanwezigheid van grote aantallen werknemers op dezelfde werkplek verminderen. Ook hier moeten maskers gedragen worden als er geen ‘afstand’ kan worden gehouden

4.De regeling voor deelwerkloosheid uitkeringen blijft tot 1 juni van kracht.

5. De winkels zullen ook heropenen vanaf 11 mei. Dat geldt niet voor de café-restaurants die blijven gesloten. Markten zullen over het algemeen worden toegestaan, tenzij burgemeesters of prefecten van mening zijn dat zij niet goed kunnen worden georganiseerd volgens de sanitaire voorschriften.

6. Het dragen van maskers wordt aanbevolen in winkels

Het dragen van maskers zal worden aanbevolen voor het personeel en de klanten als ‘afstand’ niet kan worden gegarandeerd. Een winkelier kan de toegang klanten weigeren als bezoekers zich hier niet aan houden

De prefecten zullen kunnen besluiten om de opening van winkelcentra/shoppingmoles van meer dan 40.000 vierkante meter niet toe te staan, om een ongewenste (verkeers)toestroom van klanten te voorkomen

7 De voorwaarden voor de heropening van de crèches

De crèches worden ook weer geopend. Het zal mogelijk zijn om groepen van maximaal 10 kinderen te ontvangen, met de mogelijkheid om meerdere groepen van 10 kinderen als de ruimte het toelaat.

Voorrang moet worden gegeven aan kinderen van ouders die niet kunnen telewerken en/of een oudergezinnen. Ook de kinderen van de verzorgers en leraren zouden voorrang moeten krijgen.

8. Over het openen van de scholen. Edouard Philippe stelt voor de kleuterscholen en de basisschool vanaf 11 mei in het hele land geleidelijk opnieuw te openen, en op vrijwillige basis.
In een tweede fase, vanaf 18 mei, maar alleen in gebieden waar de circulatie van het virus zeer laag is, zullen we kunnen overwegen om middelbare scholen te openen.
Eind mei wordt beslist of alle middelbare scholen weer opengaan, te beginnen met de beroepshogescholen.

9. Dragen van maskers op school. Het dragen van maskers is verboden voor kinderen op de kleuterschool. Speciale ‘kinder’ maskers zullen beschikbaar worden gesteld aan schooldirecteuren voor speciale gevallen, bijvoorbeeld als een kind overdag symptomen vertoont. Natuurlijk zijn er geen maskers voor kinderen onder de 3 jaar.

10 Over testen. Na 11 mei kunnen we onze testen massaal uitvoeren. We hebben ons ten doel gesteld om minimaal 700.000 virologische testen per week uit te voeren. Waarom 700.000?
De Wetenschappelijke Raad geeft aan dat epidemiologische modellen vanaf 11 mei dagelijks tussen 1.000 en 3.000 nieuwe besmettingsgevallen voorspellen.

Om de ‘omgeving’ van die nieuwe besmetting te testen wordt er uit gegaan van tenminste enkele tientallen contacten die allen ook getest moeten worden.

11. Over Quarantaine
Edouard Philippe benadrukt een drie stappen beleid “Bescherm eerst, test als tweede en isoleer daarna.” In geval van een besmetting moet de persoon in Quarantaine worden geplaatst.

Quarantaine moet worden uitgelegd aan wie het treft en begeleid. We geven de persoon die positief test, de keuze om thuis in quarantaine te gaan,net het hele gezin gedurende 14 dagen. De andere mogelijkheid is om in quarantaine te gaan op een plaats die hem ter beschikking wordt gesteld, bv. in gevorderde hotels.

12 Overlegschema met betrokkenen in het land.

Samen met de interministeriële coördinator Jean Castex zal Edouard Philippe morgen een ontmoeting hebben burgemeesters en prefecten .
Op donderdag overlegt hij met de sociale partners. Het doel is om de deconfineringsstrategie te toetsen aan de mogelijkheden en de verschillende omstandigheden waaronder bedrijfssectoren en steden moeten opereren.

13. Regionale verschillen.

Een belangrijk element waarmee rekening moet worden gehouden, is de geografische ligging.
De circulatie van het virus is niet overal hetzelfde in het hele land. Na zes weken van inperking, zijn er in sommige gebieden met een aanzienlijk aantal nieuwe gevallen per dag. Maar in andere gevallen is het virus vrijwel afwezig. Het is noodzakelijk om rekening te houden met deze verschillen in de manier waarop de ‘deconfiniering’ moet worden georganiseerd.

14. Over het risico van een tweede besmettingsgolf.

Het risico bestaat dat de epidemie opnieuw op gang komt. Het risico van een tweede golf die de infrastructuur van de gezondheidszorg zou treffen moet vermeden worden. De inspanningen en offers die in die acht weken zijn gedaan, zouden dan teniet worden gedaan
Dit risico vereist dat iederen voorzichtig te werk gaat door het leven te hervatten op een manier die het mogelijk maakt, week na week, te controleren of we de snelheid van de circulatie van het virus onder controle hebben.

15.Over een vaccin stelt hij.“ We zullen met het virus moeten leven. Aangezien er op korte termijn geen vaccin beschikbaar is, is tot nu toe geen enkele behandeling effectief gebleken en hebben we nog lang niet de groepsimmuniteit bereikt. Het virus zal onder ons blijven circuleren, dat is een feit.

16 .De noodtoestand wordt met enkele weken verlengd.

Aan het parlement wordt voorgesteld om een wet aan te nemen die, naast de verlenging van de noodtoestand op gezondheidsgebied na 23 mei komt, tot 23 juli.
De noodwet zou de uitvoering van de maatregelen ter begeleiding van de deconfiniëring mogelijk moeten maken . Het wetsvoorstel wordt aanstaande zaterdag voorgelegd aan de ministerraad en volgende week aan de Senaat en de Nationale Assemblee.

17. Over kerken, moskeen, bruiloften en begrafenissen

Kerken en Moskeen kunnen open blijven. Wel wordt gevraag geen diensten te houden tot 2 juni. Uitvaartceremonies blijven toegestaan, tot een maximum van 20 personen.
De begraafplaatsen zullen op 11 mei weer open zijn voor het publiek.
De gemeentehuizen zullen, behalve in noodgevallen, doorgaan met het opschorten van bruiloften. In het algemeen moeten we voorkomen dat er bijeenkomsten zijn die aanleiding geven tot de verspreiding van het virus. De bijeenkomsten op de openbare weg of in privé-plaatsen zijn beperkt tot 10 personen.

18. Hervatting culturele activiteiten.
Mediatheken, bibliotheken en kleine musea, die zo belangrijk zijn voor het culturele leven kunnen vanaf 11 mei hun deuren openen, als ze aan de gezondheidsvoorschriften kunnen voldoen.

Anderzijds zullen de grote musea, bioscopen, theaters en concertzalen, gesloten blijven. Festivalzalen en ‘salle polyvalente’ (buurthuizen) blijven ook gesloten tot 2 juni.

Grote sportieve en culturele evenementen, met name festivals, grote handelsbeurzen en alle evenementen met meer dan 5 000 deelnemers, die het onderwerp zijn van een verklaring van de prefectuur en die ruim van tevoren moeten worden georganiseerd, kunnen niet vóór september worden gehouden. Ook het professionele sportseizoen 2019-2020, met name het voetbal, zal niet kunnen worden hervat.

19. Individuele buitenactiviteiten zijn toegestaan, geen groepsactiviteiten.

Het zal mogelijk zijn om individuele sportactiviteit in de open lucht te beoefenen.
Het zal niet mogelijk zijn om teamsporten te beoefenen of contactsporten te beoefenen in overdekte gebieden. Parken, zullen zich alleen open worden gesteld in departementen waar het virus niet actief circuleert, de zogenaamde groene departementen.
Uit voorzorg zullen de stranden ten minste tot 1 juni ontoegankelijk blijven voor het publiek.

20 Wat betreft de interregionale of interdepartementale reizen.
De mogelijkheid hiertoe is uitsluitend voorbehouden in dwingende professionele of familiale redenen.

Hemelvaartsdag wordt een feestdag stelt Edourad Philippe, maar stelt hij ”dat dit niet het moment is om het departement te verlaten om een lang weekend weg te gaan”.

Het zal weer mogelijk zijn om zich vrij te bewegen, zonder certificaat, behalve, voor reizen van meer dan 100 kilometer van huis!!, die alleen mogelijk zullen zijn om dwingende redenen, of het nu gaat om familie of beroepsmatig.

21. Over ouderen en kwetsbaren. Hij vraagt de ouderen en kwetsbare groepen om geduld. “Privé-bezoeken en uitstapjes, wanneer ze worden hervat, moeten worden omgeven door voorzorgsmaatregelen stelt hij.

22 Over het openbaar vervoer.
Ten eerste wordt het aanbod van het stadsvervoer opgevoerd: 70% van het aanbod van de RATP zal op 11 mei beschikbaar zijn en we moeten zo snel mogelijk terug naar het nominale aanbod.
Ten tweede moet de vraag verminderd worden, door het stimuleren van telewerken.
Het dragen van maskers zal verplicht worden gesteld in alle vervoer, zowel in de metro als in de bus. De exploitanten zullen, in ieder geval voor de komende drie weken, maatregelen moeten nemen om ‘de distantie’ te garanderen, zelfs in de metro.
Dat betekent bijvoorbeeld dat de capaciteit van de Parijse metro zal worden verminderd. Dat één op de twee zitplaatsen onbezet moet blijven en dat voorbereidingen zullen moeten genomen om problemen in de spits te beperken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.