Bidden voor Australië en (wellicht Frankrijk)

Iedere site in Frankrijk, Nederland en ver daarbuiten, die er toe doet, plaats de aflopen dagen een wereldwijd gedeeld bericht over de rampzalige bosbranden in Australië. Kangeroos, koala’s, toeristen op stranden die geëvacueerd moeten worden.
Er wordt opgeroepen om geld te doneren en om te ‘bidden’ voor regen! Of geld en bidden helpt is maar de vraag.

Ik heb vrij lang in het zwaarst getroffen gebied in Australië gewerkt en ik heb familie in Sydney wonen. Australië is een droog woestijnland met maar een relatieve kleine kuststrook die voldoende regenval heeft. De laatste decennia nemen de ‘drogere’ periodes toe en zijn intensiever. Klimaatverandering, het lijkt er sterk op. Nou is klimaatverandering van alle tijden en wordt nu versterkt door ons toenemend energieverbruik en hang naar economische groei.Dat heeft gevolgen.
Al maandenlang, eigenlijk vanaf september valt er vooral in Zuid Australie volstrekt onvoldoende regen voor de landbouw en zelfs de watervoorziening staat op grote schaal onder druk.
De waterstand in de reservoirs zijn dramatisch en de landbouwopbrengst is nu al historisch laag. De bijstand voor failliete boeren is opgehoogd .
We hebben zelf in Frankrijk en het Middellandse zeegebied trouwens ook net een extreme periode begin december achter de rug met veel overstromingen, schade en slachtoffers. Maar ja daarna wordt het weer droog en in Australië gaat het vast ook wel weer eens regenen en dan is ieders aandacht weer afgeleid en boeken we weer onze nieuwe vliegreizen naar weet ik veel waar.
U hoeft zich daar niet schuldig over te voelen hoor, want zelfs de Australische ministers vertrekken met hun gezin juist in deze tijd naar oa Bali naar hun zomer verblijven.

De ecologische ramp die zich daar voltrekt zal naar ik vermoed ook tot weinig ‘reflectie’ leiden. Net als de bosbranden die vorig jaar Paradise (weet u nog) in Californië in de as legden en die dit najaar vrolijk op herhaling gingen. Weet u nog die branden die een heel dorp in Portugal vorig jaar in de as legden?
Wij mensen zijn hardleers en ‘bidden’ liever voor regen dan dat we maatregelen nemen om ons aan te passen aan de klimaatsverandering die zich hoe dan ook doorzet.
We praten er wel veel over hoor, maar ‘aanpassen’ en maatregelen nemen ho maar. Beetje pappen en een beetje ‘nathouden’ en vooral snel overgaan tot de orde van de dag.

Misschien is het wel zo dat niet alles meer ‘kan wat we willen’ en mogen we vooral wel wat meer geld steken in ‘aanpassingen’ en beheer van de ecologische structuren, onze bossen en leefomgeving.

Aan u de keus wat u daarvoor wilt laten en wat daarvoor aan extra geld op tafel moet komen.
Om u een voorbeeld dichtbij huis te geven.
Aan het eind van de 19de eeuw was Frankrijk dramatisch ‘ontbost’. Dat had allerlei vooral ‘menselijke’ oorzaken. Nu is Frankrijk een van de gebieden in de EU waar het bosareaal het snelst toeneemt. Ik weet niet of er toen veel ‘gebeden’ is in Frankrijk.

Misschien zouden ze in Australië eens moeten beginnen net als in Californië en Portugal met een goed bosbeheer en zouden ze in het zuiden van Frankrijk passende maatregelen moeten nemen om het risico op terugkerende overstromingen te beperken.

Het is kostbaar ik geef het toe en wellicht zult u er ‘iets’ voor moeten laten!

Gerard D’Olivat

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.