Gemeenteraadsverkiezingen 2020

Over twee maanden worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden ook in uw gemeente. Sinds 1992 is in het verdrag van Maastricht bepaald dat… ‘Burgers van de EU die in Frankrijk wonen kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en/of Europese verkiezingen onder nagenoeg dezelfde voorwaarden als de Franse kiezers’.

Wellicht overbodig om te melden. ‘Woonachtig’ betekent dat u hier continu uw ‘woon en verblijfplaats’ heeft.

Vaak zijn er verschillende niet partijgebonden groepen die om je gunsten strijden. De ‘panachage’,een verkiezing in twee rondes om een ‘mix’ te garanderen in de raad.
In de eerste ronde worden die kandidaten gekozen die een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen krijgen. (De enige restrictie daarbij is dat er tenminste een opkomstpercentage van 25% moet zijn) De resterende zetels worden ingevuld in de tweede ronde waarbij een meerderheid van stemmen nodig is om gekozen te worden.

In grote gemeentes wordt er gestemd met behulp van kieslijsten en partijen, zoals we dat ook in Nederland kennen. Om te mogen stemmen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

U moet ingeschreven zijn op een kiezerslijst (liste electorale).

Bovendien het recht je niet ontzegd zijn om te stemmen in het land van herkomst of in Frankrijk.

U kunt zich inschrijven bij ‘uw burgemeester’ op het gemeentehuis. Bij die inschrijving moet je een aantal ‘bewijsstukken’ meenemen net als iedere Franse burger.

Een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning) geldig of vervallend in het jaar voorafgaand aan de indiening.

Een Justificatif d’adresse, waarvoor een recente energierekening het meest gebruikt wordt, of het bewijs van betaling van lokale belastingen;

Een ondertekende verklaring dat je alles naar waarheid hebt ingevuld.

In sommige grote gemeentes kun je je ook registreren via het internet.

Zoals al gezegd zullen de verkiezingen over twee maanden plaatsvinden. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven dan is spoed geboden, omdat de verwerking van de gegevens enige tijd kost. Maar zelfs als u nu ‘te laat’ bent dan bent u in ieder geval voor alle volgende verkiezingen wel stemgerechtigd.

Bovendien is het handig om bij je inschrijving te gelijk aan te geven dat je wilt stemmen voor de EU verkiezingen, want ook dat recht hebben we. Na verloop van tijd krijg je dan je ‘electorale kaart’ thuis gestuurd. (Zie afbeelding). De kaart met de grijze balk krijg je opgestuurd.
Zelf gebruik ik de electorale kaart in Nederland, bijvoorbeeld bij het verlengen van mijn paspoort als bewijs dat ik ‘woonachtig’ ben in Frankrijk. Wordt zonder meer wordt geaccepteerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.